Fordonsmonterad Kran – Under och Över 18 ton

En utbildning är en bra investering för säkerheten och tryggheten på ditt företag – både för dig själv och dina medarbetare.

Det åligger arbetsgivaren att se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han/hon vet kan använda utrustningen med betryggande säkerhet och undgå risker i arbetet. Arbetstagaren ska ha dokumenterad utbildning och vara väl förtrogen med teoretiska och praktiska förfaranden så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

 

Kursinnehåll

 • Lagar och föreskrifter
 • Lyftredskaps användning och kontroll
 • Viktbedömning
 • Aktuella AFS
 • Hydrauliksystem
 • Hantering av gods och lastkoppling
 • Hängpanelstyrning, radiostyrning
 • Signalering
 • Uppställning av kran
 • Daglig tillsyn och skötsel

Krav på förkunskaper

 • Deltagaren ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna sköta kranen på ett säkert sätt.
 • Deltagaren ska ha lämpliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet samt gott omdöme och ansvarskänsla.
 • Deltagaren ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra fordonet på arbetsplatsen.
 • För att kunna arbeta som förare av lastbilsmonterad kran krävs att du har C-körkort och yrkeskompetensbevis utfärdat av Vägverket om du är yngre än 21 år.