Maskinförarutbildning för Grävmaskin och Grävlastare

Alla som kör en grävmaskin eller grävlastare på allmän väg och på samtliga underlag ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras.

Vår utbildning inriktar sig på att deltagaren ska förstå anläggningsteknikens betydelse i samhället. Därför så ska deltagaren efter slutförd utbildning bland annat kunna:

 • Förstå anläggningsteknik
 • Läsa ritningar
 • Använda sig av mäthjälpmedel
 • Förstå principerna med vägbyggnation

Syfte med utbildningen

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha kunskap och erfarenheter av att utföra anläggningsarbete. Intresset för att följa teknik- och materialutvecklingen i miljöfrågor ska öka.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som kör grävmaskin på allmän väg och på byggarbetsplatser. Viss erfarenhet av arbete med grävmaskin krävs.
Du måste ha fyllt 18 år.

Vi hjälper er att uppfylla kraven

 • Vi utbildar enligt TYAs (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) riktlinjer.
 • Vi utbildar er personal där ni önskar

Utbildningens innehåll

 • Förberedelser
 • Mark- och materialkännedom
 • Ritningsläsning
 • Mätteknik
 • Utsättning och maskinstyrning
 • Arbetsuppgifter

Utbildningens utformning

 • Teorigenomgång
 • Uppskrivning
 • Praktisk genomgång
 • Övningskörning
 • Uppkörning

Efter godkänd utbildning

Har deltagaren 30 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet tilldelas ett yrkesbevis. Annars får deltagaren ett utbildningsbevis och möjlighet att dokumentera kommande praktisk erfarenhet.