Maskinförarutbildning för Hjullastare – Godshantering

Alla som kör en hjullastare på allmän väg och på  samtliga underlag ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras.

Utbildade förare är mer lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna.

Vi erbjuder en utbildning som ger mer lönsamma och resurseffektiva förare.

Syfte med utbildningen

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha grundläggande kunskaper i hur en hjullastare körs på ett resurseffektivt och säkert sätt vid godshantering.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som kör hjullastare med tillbehör till exempel pallgafflar, skopa eller schaktblad på samtliga underlag och på allmän väg. Viss erfarenhet av arbete med hjullastare krävs. Du måste ha fyllt 18 år. För att köra en oregistrerad hjullastare måste du ha traktorkörkort. För att köra en registrerad hjullastare (maskinklass 1), behöver du B-körkort.

Vi hjälper er att uppfylla kraven

 • Vi utbildar enligt TYAs (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) riktlinjer.
 • Vi utbildar er personal där ni önskar

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljö
 • Säkerhetskontroll
 • Ergonomi
 • Instruktionsbok
 • Maskinens arbetssätt
 • Service och underhåll
 • Redskapsbyte
 • Pallgaffelhantering
 • Personlyft

Utbildningens utformning

 • Individuell bedömning av förkunskaper
 • Teorigenomgång
 • Uppskrivning
 • Praktisk genomgång
 • Övningskörning
 • Uppkörning

Efter godkänd utbildning

Har deltagaren 30 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet tilldelas ett yrkesbevis. Annars får deltagaren ett utbildningsbevis och möjlighet att dokumentera kommande praktisk erfarenhet.